Mindre underskott än beräknat i december

Pressmeddelande 9 januari 2013

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 79,3 miljarder kronor i december. Det är 8,1 miljarder kronor mindre än Riksgäldens prognos på 87,5 miljarder kronor. För helåret 2012 blev underskottet 24,9 miljarder kronor [1], vilket kan jämföras med Riksgäldens prognos på 27,6 miljarder kronor.

Det lägre underskottet i december beror på högre skatteinkomster på cirka 4 miljarder kronor samt lägre utbetalningar från ett antal myndigheter. Differensen för skatterna beror främst på lägre utbetalningar av överskjutande skatt än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 7,3 miljarder kronor, vilket var 0,3 miljarder kronor lägre än prognos.

Statsskulden var 1 153 miljarder kronor i slutet av 2012. Det motsvarar 32 procent av BNP[2].

Utfallet för januari publiceras den 7 februari 2013, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

[1] Utfallet är preliminärt och kan komma att revideras i samband med Riksgäldens årsbokslut. För definitivt årsutfall hänvisas till Riksgäldens årsredovisning 2012.

[2] Statsskulden i procent av BNP är en prognos som kommer att revideras när utfallet för BNP publiceras av SCB.

Tabell över nettolånebehovet (pdf)

Sveriges statsskuld december 2012 (pdf)