Riksgälden lånar 1 miljard dollar till Riksbanken

Pressmeddelande 21 mars 2013

Riksgälden emitterar 1 miljard dollar (cirka 6,5 miljarder kronor) i ett nytt treårigt lån till en ränta på 0,486 procent. Det är en del av refinansieringen av lån som tidigare tagits upp för Riksbankens räkning.

Lånet övertecknades och buden uppgick till drygt 1,2 miljarder dollar.

–Dagens lån är ett nytt kvitto på att Sverige kan låna till mycket goda villkor i jämförelse med andra stora statliga låntagare inom euroområdet, säger upplåningschef Maria Norström.

Av den totala obligationsupplåningen i utländsk valuta, motsvarande 137 miljarder kronor som Riksgälden planerar ta upp under 2013, har nu 73 miljarder redan lånats upp. Det återstår 64 miljarder kronor i obligationer. Refinansieringen avser lån som tidigare tagits upp för Riksbankens räkning.

Centralbanker köpte 65 procent av emissionen. Banker svarade för 19 procent medan resterande del gick till fondförvaltare och mindre placerare. Runt 30 procent av lånet såldes till investerare i Asien, 9 procent till nordiska investerare och 25 procent till övriga Europa. Resten placerades i Mellanöstern samt på den amerikanska kontinenten.

Lånevillkor
Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret
Storlek USD 1 miljard
Kupong 0,375  % betalas halvårsvis
Förfallodatum 2016-03-29
Pris 99,670 %
Ränta 0,486 % halvårsvis
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta Minus 6 räntepunkter
Ränteskillnad mot amerikanska staten 11,35  räntepunkter
Ledarbanker Barclays, Deutsche Bank, HSBC

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77