Underskott för staten i oktober

Pressmeddelande 7 november 2012

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 14,2 miljarder kronor i oktober. Det var 1,7 miljarder kronor större underskott än Riksgäldens prognos som var 12,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre skatteinkomster.

Skatteinkomsterna i oktober blev drygt 3 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror huvudsakligen på lägre inbetalningar av kompletterande skatt. Samtidigt var myndigheternas utbetalningar något högre än prognos. Det motverkades av att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 4,9 miljarder kronor, vilket var 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2012 gav statens betalningar ett underskott på 39,0 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 073 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november publiceras den 7 december, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Tabell över nettolånebehovet

Tabell över nettolånebehovet, pdf
Tabell över nettolånebehovet, pdf

Sveriges statsskuld oktober 2012

Sveriges statsskuld oktober 2012, pdf
Sveriges statsskuld oktober 2012, pdf