Riksgälden emitterar eurolån till ny rekordlåg nivå

Pressmeddelande 14 februari 2012

Riksgälden emitterar 1,5 miljard euro (ca 13 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån. Lånet är en del av vidareutlåningen till Riksbanken. Räntan är den lägsta som någonsin har syndikerats för ett treårigt eurolån.

Lånet var övertecknat redan en timme efter det att orderboken öppnats. Buden uppgick till totalt 2,8 miljarder euro och kom från över 80 investerare.

- Ännu en gång tycks vi ha gynnats av att investerare söker sig till säkra papper. Det innebar att vi kunde låna till mycket attraktiva villkor jämfört med andra stater och swappkurvan. Det var förvånande att se en så stark efterfrågan en sådan här dag med låg omsättning, säger upplåningschef Maria Norström.

Det var centralbanker som köpte 56 procent av emissionen. Fondförvaltare och företag svarade för 19 respektive 14 procent av köpen. Resterande del gick till banker, pensions- och försäkringsbolag. Drygt 50 procent av obligationen såldes till europeiska investerare utanför Norden och 27 procent till Afrika och Mellanöstern. Resten placerades i Asien, Norden och den amerikanska kontinenten.

Ledarbankerna konstaterar att efterfrågan på svenska statspapper fortsätter att vara stark:

- Det här var det dyraste syndikerade treåriga eurolånet någonsin för investerare. Det speglar Sveriges ställning som en säker och attraktiv långivare. Det var särskilt imponerande att se orderboken byggas upp så snabbt när tyska statspapper samtidigt såldes som en reaktion på positiva nyheter om Grekland.

Lånevillkor

Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgälden
Storlek EUR 1,5 miljard
Kupong 0,625 %
Löptid 2015-02-20
Pris 99,704 %
Ränta 0,725 %
Ränteskillnad mot tyska staten Plus 28 räntepunkter
Ränteskillnad mot euromarknadens swappränta (mittränta) Minus 54 räntepunkter
Ledarbanker Barclays Capital, Citigroup och J.P. Morgan

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35