Överskott för staten i mars

Pressmeddelande 10 april 2012

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 9,5 miljarder kronor i mars, vilket är 1,1 miljarder kronor mer än Riksgäldens senaste prognos. Det beror i huvudsak på lägre räntebetalningar på statsskulden.

Myndigheternas in- och utbetalningar samt Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter utvecklades i linje med prognos.

Räntorna på statsskulden var 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det förklaras av valutakursvinster.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2012 gav statens betalningar ett överskott på 0,4 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 071 miljarder kronor i slutet av mars.

En fördjupad analys av utfallet för mars publiceras den 24 april på www.riksgalden.se.

Utfallet för april publiceras den 8 maj, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, 08 613 47 30

Tabell över nettlånebehovet

Tabell över nettolånebehovet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Tabell över nettolånebehovet, pdf (öppnas i nytt fönster)

Sveriges statsskuld mars 2012

Sveriges statsskuld mars 2012, pdf (öppnas i nytt fönster)
Sveriges statsskuld mars 2012, pdf (öppnas i nytt fönster)