Överskott för staten i februari

Pressmeddelande 7 mars 2012

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 32,5 miljarder kronor i februari. Att staten får stora överskott i februari varje år beror på att många då gör kompletterande skatteinbetalningar som avser föregående år.

Utfallet var beaktat i vår rapport ”Statsupplåning Prognos och Analys” som publicerades i går. Därför finns ingen avvikelse mot prognos att rapportera.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2012 gav statens betalningar ett underskott på 12 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 104 miljarder kronor i slutet av februari.

Eftersom utfallet för februari var inräknat i vår senaste prognos, kommer vi inte att publicera någon fördjupad analys av utfallet denna månad.

Utfallet för mars publiceras den 10 april, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Tabell över nettolånebehovet

Sveriges statsskuld februari 2012