Överskott för staten i april

Pressmeddelande 8 maj 2012

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 24,3 miljarder kronor i april. Det är 5,8 miljarder kronor mer än Riksgäldens senaste prognos. Prognosavvikelsen förklaras främst av utdelningsinkomster som betalats in tidigare än beräknat.

Merparten av prognosavvikelsen i april beror på att aktieutdelningen från LKAB på 5 miljarder kronor gjordes redan i slutet av april. I vår prognos låg den i maj.

Räntorna på statsskulden utvecklades i linje med vår prognos.

För tolvmånadersperioden till och med april 2012 gav statens betalningar ett underskott på 13,3 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 078 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 8 juni, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, 08 613 47 37

Tabell över nettolånebehovet

Tabell över nettolånebehovet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Tabell över nettolånebehovet, pdf (öppnas i nytt fönster)

Sveriges statsskuld april 2012

Sveriges statsskuld april 2012, pdf (öppnas i nytt fönster)
Sveriges statsskuld april 2012, pdf (öppnas i nytt fönster)