Öppen databas på riksgalden.se

Pressmeddelande 19 september 2012

Riksgälden öppnar nu statistikdatabasen och gör den tillgänglig för marknadsaktörer som söker information på riksgalden.se. Den nya tjänsten ger investerare möjlighet att skapa egna rapporter och analyser direkt från vårt datalager.

Med hjälp av den nya statistikdatabasen får investerarna en aktuell helhetsbild av vår verksamhet i form av tabeller och grafik. Information kan enkelt filtreras och brytas ned till detaljnivå och ge olika perspektiv på statsskulden och våra instrument.

– En lättillgänglig webbplats som tillhandahåller relevant och tillförlitlig information höjer servicen gentemot våra investerare och återförsäljare, säger Thomas Olofsson, avdelningschef för Skuldförvaltning på Riksgälden.

Förutom den nya statistikdatabasen, har vi tidigare i år förbättrat sökmotorn på riksgalden.se för att det ska gå snabbt och enkelt att få fram information om Riksgäldens verksamhet.

– Riksgälden är en affärsmässig, öppen och modern myndighet. Statistikdatabasen är ytterligare ett verktyg för att sprida kvalificerad information via riksgalden.se, säger Unni Jerndal, Riksgäldens kommunikationschef.

Systemet är under utveckling och återkoppling från användarna tas gärna emot i arbetet med att förbättra och utveckla vår statistikdatabas.

I ett första steg kommer vi att publicera statsskulden och dess komponenter på månadsbasis. I ett senare skede kommer vi också att publicera dagliga uppgifter om alla statspapper. Även statistik om månatliga nettolånebehov, auktionsförsäljning samt våra prognoser kommer på sikt att bli tillgängliga i vår statistikdatabas.

Läs mer om vår statistikdatabas

Frågor besvaras av:

Thomas Olofsson, avdelningschef, 08 613 4782, thomas.olofsson@riksgalden.se

Unni Jerndal, kommunikationschef, 08 613 4596, unni.jerndal@riksgalden.se