Carlsöö & Co ny samarbetspartner till Riksgälden

Pressmeddelande 3 oktober 2012

I dag meddelar Riksgälden tilldelningsbeslut i upphandlingen av grafisk formgivning och grafiska produktionstjänster som annonserades i juli. Carlsöö & Co Communications AB står som vinnare i upphandlingen.

- Vi uppskattar intresset och den tid alla anbudsgivare har lagt ner. Flera anbud höll en hög kvalitet, säger kommunikationschef Unni Jerndal.

Beslutet innebär att vi avser att skriva kontrakt med Carlsöö & Co Communications AB efter att överprövningsperioden på 10 dagar har passerat. Resultatet innebär att det mångåriga samarbetet med Wildeco avslutas.

Upphandlingen har genomförts genom ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

För mer information:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38