Allt på ett kort

Pressmeddelande 8 maj 2012

Riksgälden kommer att teckna ett nytt ramavtal med fyra leverantörer om kort- och resekontotjänster till staten. Avtalet ökar konkurrensen på kortmarknaden och ger effektivare och billigare kort- och resekontotjänster för staten.

Riksgälden har beslutat om tilldelningsbeslut i upphandlingen av nytt ramavtal för korttjänster och kommer att teckna avtal med samtliga internationella kortnätverk. Följande leverantörer kommer Riksgälden att teckna avtal med.

· American Express Services Europe Limited
· Diners Club Nordic AB
· Eurocard AB
· The Card Scandinavia AB

Med fyra leverantörer i ramavtalet ökar konkurrensen på kortmarknaden. Alla tjänster inom avtalet är kostnadsfria. Myndigheterna betalar därför inte årsavgifter, påslag för valutaväxling eller avgifter för kontantuttag.

Staten har med det nya ramavtalet ställt högre krav på tjänsterna så att myndigheterna har möjlighet att sänka sina administrativa kostnader både för resehantering och arvoden till resebyråer.

Presskontakt:
Linda Rudberg telefon 08 613 45 38