Statens betalningar visade ett underskott

Pressmeddelande 7 april 2011

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 2,9 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras i huvudsak av tillfällig utlåning till Riksbanken.

Skatteinkomsterna blev 4,4 miljarder kronor högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 11,1 miljarder kronor högre än beräknat till följd av utlåning till Riksbanken på 12 miljarder kronor. Utlåningen till Riksbanken kommer att minska med motsvarande belopp i april då lån förfaller.

Räntorna på statsskulden blev 2,0 miljarder kronor lägre än förväntat, vilket beror på valutavinster.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2011 resulterade statens betalningar i ett överskott på 26 miljarder kronor. Statsskulden var 1 065 miljarder kronor den 31 mars.

Utfallet för april publiceras den 6 maj 2011, kl. 09.30.

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden

Se tabell över nettolånebehovet och statsskulden i pdf-format (öppnas i nytt fönster)
Se tabell över nettolånebehovet och statsskulden i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Har du frågor?

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53