Statens betalningar visade ett överskott

Pressmeddelande 6 maj 2011

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 38,0 miljarder kronor i april.

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 38,0 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 20,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras i huvudsak av minskad utlåning till Riksbanken till följd av förfallande lån. Förfallet finansierades förra månaden då överskottet i stället blev mindre än väntat.

I april deltog staten i TeliaSoneras återköpsprogram, vilket genererade 3,7 miljarder kronor i försäljningsinkomster. Dessutom genomfördes en inlösen av Luftfartsverkets pensionsskuld till följd av bolagiseringen av Luftfartsverkets verksamhet, vilket ledde till inkomster på 1,8 miljarder kronor.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 11,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror framför allt på att utlåningen till Riksbanken minskade med 13 miljarder kronor på grund av förfallande lån. Minskningen motsvarar den ökade utlåningen på 12 miljarder kronor i mars.

För tolvmånadersperioden till och med april 2011 resulterade statens betalningar i ett överskott på 34 miljarder kronor. Statsskulden var 1 031 miljarder kronor den 30 april.

Utfallet för maj publiceras den 9 juni 2011, kl. 09.30.

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden

Se tabellen över nettolånebehovet och statsskulden i pdf-format (öppnas i nytt fönster)
Se tabellen över nettolånebehovet och statsskulden i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Har du frågor?

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30