Riksgälden utser Nykredit Markets till ny återförsäljare

Pressmeddelande 5 oktober 2011

Riksgälden välkomnar Nykredit Bank A/S (Nykredit Markets) som ny återförsäljare i statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar från den 1 december 2011.

Med Nykredit Markets som ny aktör i svenska statspapper får Riksgälden åtta återförsäljare i statsobligationer och sju i realobligationer och statsskuldväxlar.

- Vi glädjer oss åt att ytterligare en bank har valt att etablera sig på den svenska räntemarknaden. Vi gör bedömningen att Nykredit Markets har vilja och ambition att bli en långsiktig marknadsgarant i Sverige och att de, inte minst genom sitt nordiska nätverk, kommer att kunna ge ett viktigt bidrag, säger Maria Norström, upplåningschef på Riksgälden.

Återförsäljarna är Riksgäldens viktigaste säljkanal för statspapper. Det är angeläget att de har ett långsiktigt åtagande och engagemang i svensk räntemarknad. De formella kraven på återförsäljare återfinns i våra återförsäljaravtal på www.riksgalden.se.

Sedan tidigare är Barclays Capital återförsäljare i statsobligationer. Danske Markets, Handelsbanken Markets, Nordea, Royal Bank of Scotland, SEB och Swedbank är återförsäljare i samtliga statspapper i kronor som Riksgälden säljer.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, telefon 08 613 46 35