Riksgälden finner inte skäl att neka Antonov

Pressmeddelande 28 april 2011

I Riksgäldens avtal med Saab Automobile AB (Saab) föreskrivs att både Riksgälden och regeringen ska godkänna ägarförändringar i Spyker Cars NV (Spyker).

Ägarprövning

I Riksgäldens avtal med Saab Automobile AB (Saab) föreskrivs att både Riksgälden och regeringen ska godkänna ägarförändringar i Spyker Cars NV (Spyker).

Riksgälden har inte funnit anledning att neka ansökan från Saab och Spyker om att Vladimir Antonov blir ägare i Spyker. Beslutet har fattats utifrån de aspekter vi har att beakta och det material vi har tillgång till.

Riksgälden har meddelat Saab Automobile AB och Spyker Cars NV beslutet.

Bakgrund

Riksgälden fick den 29 mars 2011 en begäran från Saab och Spyker om att Vladimir Antonov eller något av hans företag ska få tillföra aktiekapital i Spyker. Beloppet är på maximalt 30 miljoner euro, motsvarande maximalt 29,9 procent av rösterna.

I avtalet mellan Riksgälden, Saab och Spyker finns en kontrollbestämmelse som innebär att Riksgälden och regeringen, var och en för sig, ska godkänna större ägarförändringar i koncernen. Dessutom ska Europeiska Investeringsbanken och General Motors fatta beslut i frågan innan Antonov fullt ut kan godkännas som ny ägare i Spyker.

I kontrollbestämmelsen om ägarförändringar finns inte några kriterier för ägarprövningen. Riksgälden har i sin prövning haft som huvudsaklig utgångspunkt statens ekonomiska risk. Dessutom är vi beredande instans inför regeringens prövning. Det innebär att vi i vår prövning översiktligt granskat Vladimir Antonovs affärsverksamhet samt hans planer för Saab och att vi genomfört en integritets­prövning av honom.

Mediakontakter:
Unni Jerndal, kommunikationschef