Riksgälden emitterar nytt benchmarklån till Riksbanken

Pressmeddelande 23 mars 2011

Riksgälden emitterar 2 miljarder dollar (13 miljarder kronor) i ett nytt långt tvåårigt benchmarklån.

För att refinansiera lån i utländsk valuta till Riksbanken har Riksgälden tagit upp ett nytt dollarlån på den internationella kapitalmarknaden.

Sedan 2009 har Riksgälden lånat upp motsvarande 95 miljarder kronor i utländsk valuta för Riksbankens räkning.  Under 2011 förfaller tre obligationslån, två i dollar och ett i euro.

För mer information se Riksgäldens Statsupplåningsrapport från den 16 november 2010 på www.riksgalden.se.

Centralbanker, som brukar representera den största investarkategorin, köpte 34 procent av emissionen. Företag deltog denna gång med 34 procent.  Hela 38 procent placerades i Norden, vilket är ovanligt.  Resten placerades på de amerikanska kontinenterna, övriga Europa, Mellanöstern och Asien. 

- Vi är oerhört nöjda med resultatet. Tack vare det stora köpintresset på totalt 3,3 miljarder dollar kunde vi emittera mer än vad vi hade planerat initialt och samtidigt sänka priset.  Dessutom lyckades vi bredda investerarbasen genom helt nya investerare. Det är mycket positivt för oss som låntagare. Det säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor

Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgälden
Storlek USD 2 miljarder
Kupong 1,000 %
Löptid 2013-09-30
Pris 99,849 %
Ränta 1,059 %
Ränteskillnad mot dollarmarknaden swappränta (mittränta) Minus 8 räntepunkter
Ledarbanker Citi, Credit Suisse och Nordea Markets


Ledarbankerna kommenterar:

- Sveriges statsfinanser är bland de starkaste i Europa and priset på kreditrisken är bland det lägsta i världen.

Frågor besvaras av:
Johan Bergström, förvaltare, 08 613 47 77