Rätt med värdering utan tillstånd i Carnegie

Pressmeddelande 3 oktober 2011

Prövningsnämnden har idag fattat beslut i tvisten mellan D.Carnegie & Co och Riksgälden. Tvisten gäller värdet på aktierna i Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen Holding. Prövningsnämnden har fastställt att det var rätt att göra en värdering utan tillstånd, så som Riksgälden gjort.

Riksgälden tog den 10 november 2008 över Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen på grundval av lagen om statligt stöd till kreditinstitut när banken förlorade sina tillstånd att bedriva bank- och värdepappersrörelse. Övertagandet gjordes för att värna stabiliteten i det finansiella systemet.

— Beslutet från Prövningsnämnden är positivt då det är viktigt för framtida kriser att ha fått fastställt att det är korrekt att en bank som saknar tillstånd ska värderas utan dessa. Det är bra att stödlagen nu prövats, säger Bo Lundgren.

Riksgälden lät konsultbolagen PwC och Lazard värdera Carnegie och Max Matthiessen, med beaktande av att banken vid övertagandet var utan tillstånd. Prövningsnämnden har däremot justerat de värderingar som PwC och Lazard gjort.    

Justeringen är så liten att Riksgälden får full ersättning för sina rättegångskostnader.

Prövningsnämndens beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Pressansvarig
Linda Rudberg, telefon 08-613 45 38