Pressmöte om riktlinjeförslaget 29 september

Pressmeddelande 28 september 2011

Riksgälden presenterar förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2012-2014.

kl. 09.00 (obs! ny tid) Pressmeddelande och riktlinjeförslaget publiceras på riksgalden.se

kl. 09.30 Pressmöte på Riksgälden

Om riktlinjerna
Varje år fattar regeringen beslut om riktlinjer som styr hur Riksgälden ska förvalta och finansiera statsskulden. Riktlinjerna styr vilken löptid skulden ska ha och hur vi ska fördela skulden mellan olika sorters lån för att ge rätt avvägning mellan kostnader och risk. De är också utgångspunkten i utvärderingen av förvaltningen.

Riksgälden har en aktiv del i att ta fram riktlinjerna för statsskuldens förvaltning. Varje år lämnar vi ett förslag som regeringen beslutar om. Förslaget grundar sig på våra analyser och riksdagens senaste utvärdering.

I samband med riktlinjeförslaget kommer Riksgälden även att presentera en analys av bland annat:

  • Effekter av en minskande statsskuld för likviditet och infrastruktur 

  • Prioriteringar mellan olika skuldslag 

  • Överupplåning som ett sätt att värna likviditet och marknadsnärvaro 

  • Ökat inslag av obligationsbyten 

 

Adress:
Jakobsbergsgatan 13, 7tr i Stockholm.

Ta med presslegitimation!

Medverkar:
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör
Thomas Olofsson, avdelningschef skuldförvaltning
Magdalena Belin, analyschef

Kontakt:
Pressansvarig Linda Rudberg, telefon 08-613 45 38