Villkor för byten till ny realobligation

Pressmeddelande 2 september 2010

Riksgälden introducerar en ny realobligation (lån 3107) med förfall den 1 juni 2017. Lånet kommer att ha deflationsskydd. Basindex för beräkning av inflationskompensationen är KPI för juni 2010: 302,97. Se försäljningsvillkor på www.riksgalden.se. Auktionsvillkoren publiceras torsdag den 16 september kl. 16.20. Då meddelas också kupongen. Lånet annonserades i publikationen Statsupplåning - prognos och analys 2010:2 i juni.

Torsdagen den 23 september emitteras 750 miljoner kronor i lån 3107 i en första emission. För att snabbt bygga upp volym i det nya lånet erbjuder Riksgälden byten mot lånen 3105 (3,5 %, 1 december 2015) och 3102 (4 %, 1 december 2020). Bytena i lån 3105 och 3102 görs nominellt, det vill säga vi köper tillbaka samma nominella volym som vi emitterar i 3107.

Bytena görs under perioden 24-28 september (tre dagar efter det första auktionstillfället) enligt följande schema:

Byten av lån 3107 Ränta på återköpslån Auktionen
stänger
Auktions resultat Riksgälden köper Riksgälden säljer
  Klockan Klockan Klockan Belopp
(mnkr)
Lån Belopp
(mnkr)
Lån
Fre 24 sep 10.45 11.00 11.10 6 000 3105 6 000 3107
Mån 27 sep 10.45 11.00 11.10 6 000 3102 6 000 3107
Tis 28 sep 10.45 11.00 11.10 3 000 3105 3 000   3107

 

Bytena genomförs i auktionsform. Riksgälden meddelar räntan på återköpslånet på PMI-sidan för auktionsvillkor 15 minuter innan auktionen stänger. Resultatet meddelas på PMI-sidan för auktionsresultat 10 minuter efter att auktionen stängt. Ytterligare detaljer om resultatet meddelas på PMI-sidan för byten. Informationen kommer också att vara tillgänglig på www.riksgalden.se.

Liksom för övriga statspapper, erbjuder Riksgälden marknadsvårdande repor (T/N) i 3107 till 40 räntepunkter under Riksbankens reporänta.

Frågor besvaras av:

Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28

Maria Norström, upplåningschef , 08 613 46 35