Villkor för byten till nominell statsobligation

Pressmeddelande 9 december 2010

Riksgälden introducerar en ny nominell statsobligation (lån 1054) med förfall den 1 juni 2022. Se försäljningsvillkor på www.riksgalden.se. Auktionsvillkoren publiceras onsdag den 2 februari kl. 16.20. Då meddelas också kupongen. Lånet annonserades i publikationen Statsupplåning - prognos och analys 2010: 3 i november.

Onsdagen den 9 februari emitteras 2 miljarder kronor i lån 1054 i en första emission. För att snabbt bygga upp volym i det nya lånet erbjuder Riksgälden byten mot lånen 1052 (4,25 %, 12 mars 2019) och 1047 (5,00 %, 1 december 2020). Bytena i lån 1052 och 1047 görs kursriskneutralt[1], mot totalt 20 miljarder kronor i 1054.

Bytena görs under perioden 10-15 februari (de fyra följande bankdagarna efter det första auktionstillfället) enligt följande schema:

 

Datum för byten av lån 1054 Klockslag för publicering av återköpsränta Klockslag för auktionens stängning Klockslag för publicering av auktionsresultat Riksgälden köper belopp (mnkr)[2] Riksgälden köper lån Riksgälden säljer belopp (mnkr) Riksgälden säljer lån
Tor 10 feb 10.45 11.00 11.10 5 100 1047 5 000 1054
Fre 11 feb 10.45 11.00 11.10 6 300 1052 5 000 1054
Mån 14 feb 10.45 11.00 11.10 5 100 1047 5 000 1054
Tis 15 feb 10.45 11.00 11.10 6 300 1052 5 000 1054

 

Bytena genomförs i auktionsform. Riksgälden meddelar räntan på återköpslånet på PMI-sidan för auktionsvillkor 15 minuter innan auktionen stänger. Resultatet meddelas på PMI-sidan för auktionsresultat 10 minuter efter att auktionen stängt. Ytterligare detaljer om resultatet meddelas på PMI-sidan för byten. Informationen kommer också att vara tillgänglig på www.riksgalden.se.

Liksom för övriga statspapper, erbjuder Riksgälden marknadsvårdande repor (T/N) i 1054 till 40 räntepunkter under Riksbankens reporänta.

Frågor besvaras av:

Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28

Maria Norström, upplåningschef , 08 613 46 35

 


[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara
lika.

[2] Angiven volym av lån 1047 och 1052 är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer

Läs pressmeddelandet i pdf-format

Läs Läs pressmeddelandet i pdf-format, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Läs pressmeddelandet i pdf-format, pdf (öppnas i nytt fönster)