Statens betalningar gav ett överskott i juli

Pressmeddelande 6 augusti 2010

Statens betalningar gav ett överskott på 12,5 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,8 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på större skatteinbetalningar.

Skatteinbetalningarna blev 5,3 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras framför allt av högre inbetalningar av moms och tullavgifter.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Anledningen är framför allt lägre räntebetalningar på lån i svenska kronor.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2010 resulterade statens betalningar i ett underskott på 52 miljarder kronor. Statsskulden var 1 062 miljarder kronor den 31 juli.

Utfallet för augusti publiceras den 7 september 2010, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, 08 613 47 30

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden

Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)