Något snabbare återhämtning i statsfinanserna

Pressmeddelande 3 mars 2010

Statsfinanserna återhämtar sig något snabbare. Det beror på att nedgången på arbetsmarknaden blir mindre kraftig än väntat. Riksgäldens nya prognos pekar på mindre budgetunderskott 2010 och 2011 än den föregående prognosen, men förändringarna är små. Därmed ligger planen för statens upplåning i stort sett fast.

Budgetunderskottet beräknas bli 53 miljarder kronor 2010 och 37 miljarder kronor 2011. Det är en minskning med 11 respektive 4 miljarder kronor jämfört med föregående prognos.

Prognosförändringen för 2010 förklaras i huvudsak av att lägre arbetslöshet än tidigare beräknat leder till högre inkomster från löne- och konsumtionsbaserade skatter. Samtidigt blir utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen lägre. Prognosen för 2011 är i det närmaste oförändrad.

De stabila prognoserna beror i huvudsak på att vi bara gjort små förändringar i vår makroekonomiska bedömning.

Viss ljusning på arbetsmarknaden

Vi har under en längre tid förutspått att återhämtningen i den reala ekonomin skulle påbörjas under slutet av 2009. Vi räknar nu med en BNP-tillväxt på cirka 2,5 procent för 2010 och knappt 3 procent för 2011.

Nedgången på arbetsmarknaden blir inte fullt så kraftig som vi trodde i höstas. Vi har därför sänkt vår prognos på arbetslösheten något. Vi tror fortfarande på en ökning 2010 jämfört med 2009, men nästa år minskar arbetslösheten.

Statsskulden kvar under 40 procent av BNP

Statsskulden kommer att vara 1 240 miljarder respektive 1 277 miljarder kronor i slutet av 2010 och 2011. Det motsvarar 39 respektive 38 procent av BNP.

Statens skuld inklusive Riksgäldens finansiella tillgångar beräknas till 1 133 miljarder respektive 1 169 miljarder kronor. Det motsvarar 35 procent av B NP båda åren.

Upplåningen i stort sett oförändrad

De stabila prognoserna för budgetsaldot innebär att vi inte behöver göra några större förändringar i upplåningsplanen.

Emissionsvolymen i nominella statsobligationer ligger kvar på 3 miljarder kronor per auktion. Stocken statsskuldväxlar ökar under 2010 i enlighet med förra prognosen, medan realupplåningen minskar från 10 miljarder till 9 miljarder kronor per år. Obligationsupplåningen i utländsk valuta blir 29 miljarder kronor 2010 och 71 miljarder kronor 2011.

Frågor besvaras av:

Håkan Carlsson, prognos, 08 613 47 33
Thomas Olofsson, upplåning, 08 613 47 82

Statsupplåning 2010:1

Läs Statsupplåning 2010:1, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Statsupplåning 2010:1, pdf (öppnas i nytt fönster)