Inbjudan till pressmöte om statens finanser och upplåning

Pressmeddelande 26 februari 2010

Riksgälden presenterar Statsupplåning – prognos och analys 2010:1 på ett pressmöte onsdag den 3 mars kl. 10.00 på Riksgälden.

Rapporten och ett pressmeddelande publiceras samma dag kl. 09.30 på riksgalden.se.

Vid pressmötet medverkar riksgäldsdirektör Bo Lundgren och chefen för Skuldförvaltning Thomas Olofsson.  För att delta krävs presslegitimation.

Plats

Riksgäldens lokaler i Salénhuset med ingång Norrlandsgatan 15,
trapphus C, porttelefon, plan 7.

Kontakt

Marja Lång, presschef, 08 613 46 54