Carnegieprövningen fortsätter

Pressmeddelande 2 augusti 2010

Riksgälden begärde den 1 juni 2010 vilandeförklaring i Prövningsnämnden. Orsaken var en önskan om att tingsrätten först skulle få avgöra frågan om avtalet är giltigt och få de båda processerna avgjorda i rätt ordning. Därefter skulle frågan om värderingen kunna avgöras utifrån att avtalets riktighet klargjorts.

- Jag har förståelse för att Prövningsnämnden strävar efter en skyndsam handläggning. Å andra sidan innebär beslutet att det blir en mindre rak och mer kostsam process, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren.

Riksgälden tog över Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen i november 2008 på grundval av lagen om statligt stöd till kreditinstitut, för att värna stabiliteten i det finansiella systemet. D. Carnegie driver i tingsrätten linjen att övertagandet inte gick rätt till och har begärt närmare 8,4 miljarder kronor i ersättning för bolagen.

- Vi agerade enligt stödlagen och det avtal som skrevs under av D. Carnegie. Vår uppgift nu är att se till att skattebetalarna inte behöver bära några kostnader för de åtgärder staten vidtog för att rädda Carnegie Investment Bank från konkurs, säger Bo Lundgren.

Prövningsnämnden kan förväntas meddela sitt beslut i frågan om värdet på Carnegie Investment Bank inom ett år. Tingsrättens avgörande kommer troligen i början av 2012.

Frågor besvaras av:

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, via tf pressansvarig Linda Andersson 08 613 46 18