Carnegieprocesserna i rätt ordning

Pressmeddelande 2 juni 2010

Riksgälden menar att tingsrätten bör ta ställning till den grundläggande frågeställningen innan Prövningsnämnden prövar värderingen. Skulle D. Carnegie mot förmodan vinna gehör i tingsrätten finns ingen grund för att pröva värderingen.

- Ansökan till tingsrätten visar tydligt att D. Carnegie där driver en helt annan linje än i Prövningsnämnden. När D. Carnegies syn nu är att avtalet man frivilligt undertecknade när Riksgälden tog över Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen inte är giltigt, då måste den frågan avgöras först, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren.

- Riksgälden värnar skattebetalarnas pengar och har därför begärt att den tvist som D. Carnegie i första hand vill driva också ska avgöras först. Vår förhoppning är att hela tvisten ska kunna avgöras utan onödigt uppehåll och utan onödiga kostnader, säger Bo Lundgren.

D. Carnegie begärde i förra veckan närmare 8,4 miljarder kronor i ersättning för aktierna i Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen, som Riksgälden tog över i november 2008.

Övertagandet gjordes på grundval av stödlagen för att värna stabiliteten i den finansiella sektorn. D. Carnegie hävdar nu i tingsrätten att avtalet som slöts mellan D. Carnegie och Riksgälden är ogiltigt.

Frågor besvaras av:

Marja Lång presschef, 08 613 46 54
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, 08 613 46 51

Begäran om vilandeförklaring (pdf, 2 MB)

Läs Begäran om vilandeförklaring (pdf, 2 MB), pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Begäran om vilandeförklaring (pdf, 2 MB), pdf (öppnas i nytt fönster)