Tvisten om värderingen av Carnegie fortsätter

Pressmeddelande 13 oktober 2009

Prövningsnämnden har beslutat att inte vilandeförklara tvisten om vad Carnegie Investment Bank var värt när Riksgälden tog över ägandet. Det betyder att processen om värderingen går vidare parallellt med processen i Stockholms tingsrätt där det ska fastställas att övertagandet var korrekt.

Riksgälden lämnade den 29 juli 2009 in en ansökan om att tingsrätten skulle fastställa att övertagandet av bolaget skedde på ett korrekt sätt. Skälet var att den förra ägaren, D. Carnegie & Co, ifrågasatte övertagandet samtidigt som man ville ändra den värdering som förutsätter att Riksgälden agerat rätt. I samband med ansökan till tingsrätten begärde Riksgälden att tvisten i Prövnings­nämnden skulle förklaras vilande i väntan på att ett avgörande i tingsrätten.
 
- Även om det hade varit bättre att frågorna prövades i rätt ordning, har jag förståelse för att skälen för en snabb handläggning väger över. Nu får vi en mindre rak process till sannolikt högre kostnader, men det som är positivt är att vi får ett snabbare avgörande av tvistens huvudfråga - värderingen. Vi har aldrig tvivlat på att vi hade rätt att ta över bolaget, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren.
 
Prövningsnämnden kan förväntas meddela sitt beslut i frågan om värdet på Carnegie Investment Bank inom ett år. Tingsrättens handläggning blir troligen något mer långdragen.
 
Frågor besvaras av:
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, 08 613 46 51
Charlotte Rydin, chefsjurist, 08 613 46 26