Statens betalningar visade ett underskott i september

Pressmeddelande 7 oktober 2009

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 40,4 miljarder kronor i september. Det är 4,7 miljarder kronor mindre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på lägre utlåning till Riksbanken än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning blev 5 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror på att Riksbanken lånade 3 miljarder kronor mindre än beräknat och att den utbetalning av lån på 2 miljarder kronor till Island som låg i prognosen är försenad. Utbetalningen till Island beräknas ske senare i år. Däremot är upplåningen till Riksbanken avslutad, de kommer inte att ta ytterligare lån i Riksgälden.
 
Skatteinbetalningarna och myndigheternas utbetalningar utvecklades i linje med prognos.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med september 2009 var underskottet 158 miljarder kronor. Statsskulden var
1 089 miljarder kronor den 30 september.
 
Utfallet för oktober publiceras den 6 november 2009, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53

Tabell med siffror

Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)