Statens betalningar gav stort överskott i februari

Pressmeddelande 6 mars 2009

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 74,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 71,1 miljarder kronor.
 
Överskottet blev således 3,2 miljarder kronor större än vår prognos. Skillnaden förklaras av högre inlåning i Riksgälden från myndigheter som genomför repotransaktioner* samt lägre räntebetalningar på statsskulden.
 
Att staten får stora överskott i februari varje år, beror på att många då gör kompletterande skatteinbetalningar som avser föregående år.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,8 miljarder kronor lägre än prognos.
 
För tolvmånadersperioden till och med februari 2009 var överskottet 122 miljarder kronor. Statsskulden var 1 019 miljarder kronor den 28 februari.
 
Utfallet för mars publiceras den 7 april 2009, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53
  
 
 
* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell över utfallet

Läs Tabell över utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell över utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)