Pressmöte: Reviderade låneprognoser för 2009 och 2010

Pressmeddelande 14 januari 2009

Riksgälden offentliggör torsdag 15 januari kl. 09.30 reviderade låneprognoser för 2009 och 2010.
 
Pressmöte äger rum kl. 10.00 i Riksgäldens lokaler i Salénhuset med ingång Norrlandsgatan 15 eller Regeringsgatan 48, trapphus C.
 
Vid pressmötet medverkar riksgäldsdirektör Bo Lundgren samt upplåningschef Thomas Olofsson.
 
Observera att pressmötet endast är öppet för journalister.
 
Frågor besvaras av:
Marja Lång, informationschef, telefon 08-613 46 54, marja.lang@riksgalden.se