Nya chefer och medarbetare på Riksgälden

Pressmeddelande 3 november 2009

Riksgäldens avdelning Skuldförvaltning har rekryterat nya medarbetare och utsett fem nya chefer. "Jag är mycket glad över den kompetens och erfarenhet vi lyckats samla. Vi har nu tillsatt nya chefer för samtliga enheter. Utnämningarna borgar för både kontinuitet och utvecklingspotential", säger Thomas Olofsson, chef för Skuldförvaltning.

Upplåningschef
Maria Norström är ny upplåningschef och chef för upplåningsenheten. Maria har lång erfarenhet av upplåning i alla våra skuldslag och var tidigare biträdande chef och får nu ett samlat ansvar för den operativa förvaltningen. Enheten ansvarar för all kort- och långfristig upplåning både i svenska kronor och utländsk valuta.
 
Handlare och affärsutvecklare
Johan Bergström blir från den 1 januari 2010 förvaltare och affärsutvecklare på upplåningsenheten. Han har lång erfarenhet som handlare från ABN Amro och kommer närmast från Royal Bank of Scotland.
 
Analyschef
Sten Hansen är ny analyschef och chef för vår analysenhet. Han var tidigare biträdande chef och har en bakgrund från Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. Enheten ansvarar för strategisk och kvantitativ analys samt budgetprognoser.
 
Biträdande analyschef
Magdalena Belin blir biträdande chef för analysenheten från den 1 januari 2010. Hon har en lång erfarenhet som kvantitativ analytiker från bl.a. Alfred Berg Transferator, ABN Amro och senast Danske Bank Consensus.
 
Portföljförvaltningschef
Lars Boman blir från den 1 januari 2010 chef för vår enhet för Portföljförvaltning i utländsk valuta. Enheten ansvarar för de positioner i utländsk valuta som vi regelmässigt tar för att sänka kostnaderna för statsskulden. Lars har lång erfarenhet av förvaltning som biträdande chef för enheten.
 
Biträdande portföljförvaltningschef
Richard Falkenhäll blir från den 1 januari 2010 biträdande chef för enheten. Han har tidigare varit analytiker på avdelningen och under de senaste åren portföljförvaltare på enheten.
 
Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, Skuldförvaltningschef, tel: 08 613 47 82