Ny lång obligation säljs gemensamt av Riksgäldens återförsäljare

Pressmeddelande 17 februari 2009

Riksgäldens återförsäljare kommer gemensamt att undersöka möjligheterna att sälja en ny statsobligation med lång löptid i en så kallad syndikering. De sonderingar vi har gjort visar att det finns ett tillräckligt stort intresse för att gå vidare i processen, men att efterfrågebilden är komplex.
 
Återförsäljarna kommer gemensamt att sondera efterfrågan hos investerarna och sedan återkomma till oss med förslag på löptid, försäljningsvolym och pris. De genomför sedan försäljningen för vår räkning, förutsatt att villkoren är tillräckligt attraktiva.
 
Vi använder regelmässigt syndikering när vi ger ut obligationer i till exempel dollar. Det är en standardmetod som ofta används internationellt vid upplåning av större volymer.
 
- Det är en utmaning inte bara för våra återförsäljare utan också för investerarna att pröva en ny försäljningsform för statsobligationer. Vi har under många år fått propåer om att ge ut en obligation med längre löptid så att investerarna bättre kan matcha skulder och tillgångar. Det ska bli spännande att se hur marknaden utnyttjar tillfället. De har nu alla chanser att få till stånd något som efterfrågats länge, säger Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgälden.
 
Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 46 35
Maria Norström, biträdande upplåningschef, 08 613 46 35

Mer information om syndikeringen

Läs Mer information om syndikeringen, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Mer information om syndikeringen, pdf (öppnas i nytt fönster)