Lån till stora företag inom fordonsindustrin

Pressmeddelande 22 januari 2009

Syftet med lånen är att kunna hantera en snabbt uppkommen kris i något av företagen. Villkoren för lånen är strikta. Företagen ska bland annat lämna fullgoda säkerheter och betala tillbaka lånen inom sex månader.

 
Innan lånen betalas ut ska de godkännas av regeringen och EU-kommissionen.
 
Riksdagen har beslutat att den totala ramen för undsättningslånen kan vara högst 5 miljarder kronor.
 
Företag med en lägre omsättning än 500 miljoner kronor och med färre än 250 anställda har möjlighet att ansöka om lån hos Almi.
 
Frågor besvaras av:
Magnus Thor, avdelningschef Garantier och krediter, 08 613 46 28
Erik Sjulander, biträdande avdelningschef, 08 613 47 51