Carnegieförsäljningen slutförd

Pressmeddelande 19 maj 2009

Köpeavtalet träffades den 11 februari 2009. Köpet var villkorat av att köparna fick nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter. Bland annat har konkurrensprövning och ägarprövning av tillsynsmyndigheter skett i flera länder. Samtliga tillstånd är nu klara. Köpeskillingen är betald och äganderätten har övergått.

- När Riksgälden tog över Carnegie under hösten minskade risken för att finanskrisen skulle förvärras, säger Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, i en kommentar. Det är också glädjande att skattebetalarna sannolikt kommer att få igen kostnaderna fullt ut.

Den snabba försäljningsprocessen innebär att Sverige blir ett av de första länderna i Europa som säljer tillbaka en förstatligad bank till privata ägare.

Det sammanlagda värdet av försäljningarna är minst 2 275 miljoner kronor inklusive en amortering av Riksgäldens lån till Carnegie och en utdelning från Max Matthiessen. Utöver detta får Riksgälden del av framtida återbetalningar av vissa lån som Carnegie gett. Vi bedömer att de sammanlagda inkomsterna från försäljningen över tid kommer att täcka lånet på ursprungligen 2 400 miljoner kronor som Carnegie fick i november 2008 samt våra kostnader. 

Frågor besvaras av:

Daniel Barr, chef bankstöd, 08 613 46 94
Charlotte Rydin, chefsjurist, 08 613 46 26