Statens betalningar visade ett överskott på 0,2 miljarder kronor i oktober

Pressmeddelande 7 november 2008

Statens betalningar gav ett överskott på 0,2 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 11,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre räntor på statsskulden och högre skatteinbetalningar.
 
Skatteinbetalningarna blev 4 miljarder kronor högre än beräknat. Vi bedömer att det rör sig om normala månatliga fluktuationer för bland annat momsbetalningar.
 
Räntebetalningarna gav ett överskott på 1,5 miljarder kronor. Vi hade räknat med nettoutbetalningar på 2,5 miljarder kronor. Räntebetalningarna var således 4,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Skillnaden förklaras av valutakursvinster. Riksgälden har placeringar i dollar som stigit i värde då dollarn stärkts. Vi har samtidigt sålt dollar på termin varför den verkliga vinsten på dessa placeringar i slutändan kommer att bli väsentligt mindre.
 
För tolvmånadersperioden från november 2007 till och med oktober 2008 var överskottet 182 miljarder kronor. Den 31 oktober var statsskulden 1 142 miljarder kronor.
 
Utfallet för november publiceras den 5 december 2008, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53

Tabell med siffror på utfallet

Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)