Statens betalningar gav ett överskott i september

Pressmeddelande 7 oktober 2008

Statens betalningar visade ett överskott på 54,0 miljarder kronor i september. Överskottet blev därmed 5,5 miljarder kronor lägre än Riksgäldens senaste prognos.
 
Skillnaden förklaras till största delen av att återbetalningarna av skatt blev 4,5 miljarder kronor högre än beräknat.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,2 miljarder kronor, vilket var i linje med vår prognos.
 
För tolvmånadersperioden från oktober 2007 till september 2008 var överskottet 183 miljarder kronor. Den 30 september var statsskulden 1 086 miljarder kronor.
 
Trots det stora överskottet ökade statsskulden i september. Det beror på att Riksgälden lånat 93 miljarder kronor extra genom att sälja statsskuldväxlar. Det har vi gjort för att lindra den brist på statsskuldväxlar som uppstått på grund av oron på finansmarknaderna. Likviden från auktionerna har placerats i omvända repor i säkerställda bostadsobligationer. Det betyder att vi placerar (lånar ut) pengar med bostadsobligationer som säkerhet. Eftersom skulder och tillgångar redovisas var för sig, blir statsskulden tillfälligt större än vad den annars skulle vara.
 
Utfallet för oktober publiceras den 7 november 2008, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08-613 47 33

Tabell med siffror på utfallet

Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)