Riksgälden utser nya avdelningschefer

Pressmeddelande 28 januari 2008

Riksgälden har utsett Thomas Olofsson till ny chef för avdelningen Skuldförvaltning. Han kvarstår också som upplåningschef. Samtidigt har Maria Norström utsetts till biträdande upplåningschef.
 
Anders Björnemalm har utsetts till IT-chef. Han fortsätter samtidigt som teknik- och driftchef.
 
Förändringarna gäller från och med i dag.
 
För mer information kontakta:
Marja Lång, informationschef, 08 613 46 54