Riksgälden upphör tillfälligt med marknadsåtagandet i statsskuldväxlar

Pressmeddelande 18 september 2008

Riksgälden upphör tillfälligt med marknadsåtagandet i statsskuldväxlar.

Riksgälden kommer att under dagen ha en dialog med våra återförsäljare mot bakgrund av marknadsoron. Vi kommer att återkomma med besked om vårt marknadsåtagande i statsskuldväxlar senast klockan 15 i dag.
 
Marknadsåtagandet i obligationer kvarstår oförändrat.
 
Frågor besvaras av:
 
Thomas Olofsson, tel. 08-613 47 82
Maria Norström, tel. 08-613 46 35