Riksgälden säljer Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen var för sig

Pressmeddelande 21 november 2008

Riksgälden har beslutat att inleda försäljningsprocessen av statens aktier i Carnegie Investment Bank AB och försäkringsmäkleriet Max Matthiessen Holding AB. Bolagen kommer att sälja som separata enheter. Aktierna kom i statens ägo den 10 november genom att de hade ställts som pant för ett lån på 2,4 miljarder kronor som Riksgälden gett banken.

Riksgälden har med hjälp av konsulter analyserat bolagen och vi bedömer att det är bäst att sälja bolagen var för sig. Max Matthiessen är inte integrerat i investmentbanken och Riksgälden bedömer dessutom att det finns en grupp köpare som bara är intresserade av försäkringsmäkleriet. Uppdelningen hindrar inte en köpare från att bjuda på båda företagen.

Riksgälden har dessutom utsett revisionsbyrån Price Waterhouse Coopers att värdera aktierna i Carnegie Investment Bank AB. Värdering av aktierna i Max Matthiessen Holding AB görs av investmentbanken Lazard.

Syftet med denna värdering är att fastställa värdet på panten. Om värderingen visar att aktiernas värde vid övertagandet översteg lånets storlek, ska överskjutande belopp återbetalas till den tidigare ägaren, det börsnoterade bolaget D. Carnegie & Co.

Värderingen av aktierna ska ske med hänsyn till förhållandena vid tidpunkten för övertagandet. Vid den tidpunkten var samtliga Carnegies tillstånd för bank- och värdepappersrörelse i Sverige indragna och laglig skyldighet förelåg att avveckla Carnegies rörelse, vilket enligt Finansinspektionens beslut skulle ha skett via likvidation. Värdet ska bestämmas som om bolaget inte hade omfattats av statligt stöd. Om Riksgälden och D. Carnegie & Co är oeniga om panternas värde, kan frågan avgöras av den prövningsnämnd som skapats inom ramen för regeringens stabilitetsprogram.

Frågor besvaras efter kl. 11.00 av:
Bo Lundgren  telefon 08-613 46 51
Daniel Barr  telefon 08-613 46 94
Marja Lång  telefon 08-613 46 54