Riksgälden publicerar föreskrifter till förordning om statliga garantier till banker m.fl.

Pressmeddelande 30 oktober 2008

Riksgäldens styrelse har i dag fattat beslut om föreskrifter för att ansöka om statliga garantier till banker med flera.
 
Föreskrifterna publiceras på www.riksgalden.se. Där finns också ytterligare information om hur garantiprogrammet kommer att fungera.

Det första steget för ett institut som vill ha garantier är att skriva på ett övergripande garantiavtal med Riksgälden som bland annat reglerar ersättningsnivåer för de fem högst avlönade i banken, styrelseersättning med mera.

Därefter kan institutet ansöka om statliga garantier för enskilda lån eller låneprogram. För varje enskild garanti tar Riksgälden ut en avgift.
 
Avtalstexter kommer att publiceras senast imorgon. Vi räknar inte med att ställa ut några garantier före helgen, eftersom det övergripande garantiavtalet först måste vara på plats.
 
Frågor besvaras av
Marja Lång, informationschef, telefon 08 613 46 54
Margnus Thor, chef Garantier, telefon 08 613 46 28
Erik Sjulander, biträdande avdelningschef Garantier, telefon 08 613 4751