Pressmöte på Riksgälden kl. 11.30 onsdagen den 10 december

Pressmeddelande 10 december 2008

Riksgälden har ett pressmöte kl 11.30 idag. Moderbolaget D. Carnegie & Co AB har nu medgett att Riksgälden får publicera pantavtalet som D. Carnegie tecknade med Riksgälden angående aktier i Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB.
 
Riksgäldsdirektör Bo Lundgren medverkar vid mötet som hålls på Riksgälden, i Salénhuset. Ingång Norrlandsgatan 15 eller Regeringsgatan 48, trapphus C, porttelefon.
 
Presslegitimation krävs.
 
Marja Lång
Informationschef
Riksgälden
Tel: 08 613 4654
Mobil: 070 549 4654
www.riksgalden.se