Pressmöte den 4 november 2008 kl.10 på Riksgälden

Pressmeddelande 28 oktober 2008

Riksgälden presenterar sin nya prognos för överskottet i statsbudgeten i år, en ny prognos för 2009 och en första prognos för 2010.
 
Rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2008:3 innehåller också en beskrivning av hur staten kommer att låna. Dessutom finns en artikel som beskriver vårt agerande under turbulensen på finansmarkanden i höstas.
Rapporten publiceras kl. 09.30 på www.riksgalden.se och samtidigt skickas ett pressmeddelande ut.
 
Pressmötet äger rum kl. 10 i Riksgäldens lokaler i Salenhuset, Norrlandsgatan 15 eller Regeringsgatan 48, trapphus C, plan 7
 
Vid pressmötet medverkar bland andra riksgäldsdirektör Bo Lundgren.
 
Frågor besvaras av
Marja Lång
Informationschef
telefon 08 613 46 54
marja.lang@riksgalden.se