Nya styrelser i Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen

Pressmeddelande 14 november 2008

Carnegie Investment Bank

Peter Norman (ordförande), vd Sjunde AP-fonden. Har över 20 års erfarenhet av finansbranschen, bland annat som VD för Alfred Berg Asset Management och som Riksbanksdirektör.

Henrik Dagel, senior investment manager på Swedfund sedan 2008. Har tidigare arbetat med corporate finance inom Handelsbanken Markets, Carnegie samt i egen verksamhet.

Adine Grate Axén, ledamot i Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande och före detta direktör i Investor AB. Tidigare roller inom Investor inkluderar chef för Corporate Finance och Equity Capital Markets. Numera är hon ledamot i styrelsen för 3 Scandinavia. Hon är också medlem av Aktiemarknadsnämnden.

Lars Linder-Aronson, ordförande och partner i Tanglin Asset Management AB. Har arbetat mer än 20 år i finansmarknaderna, främst inom investment banking i London, New York och Stockholm. Har bland annat arbetat varit chef för Enskilda Securities och vice VD i SEB.

Håkan Erixon, ämnessakkunnig vid enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet sedan 2007. Har arbetat med investment banking i ca 20 år bland annat för UBS Investment Bank, Merrill Lynch International och Citicorp Investment Bank i London.

Max Matthiessen Holding

Peter Norman (ordförande). För bakgrund, se ovan.

Lars Linder-Aronson. För bakgrund, se ovan.

Daniel Barr, chefsekonom på PPM. Har tidigare arbetat som chefsanalytiker på Sjunde AP-fonden, biträdande avdelningschef för finansdepartementets finansmarknadsavdelning och biträdande avdelningschef på Riksbanken.

För frågor om de nya styrelserna, kontakta:
Marja Lång 08 613 46 54