Information för kunder och motparter till Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB

Pressmeddelande 11 november 2008

Den 10 november 2008 flyttades ägandet av Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen Holding från det noterade bolaget D. Carnegie & Co till Riksgälden, statens finansförvaltning. Detta skedde efter att Finansinspektionen återkallat tillstånden för Carnegie Investment Bank att bedriva bland annat bank- och värdepappersrörelse. Genom att Riksgälden trädde in som ny ägare återfick bolaget sina tillstånd.
Det nya statliga ägandet innebär ett fullgott stöd för Carnegies samtliga åtaganden. Carnegies medlemskap på marknadsplatser samt deltagande i clearing och settlement kvarstår oförändrat.
Likaså kvarstår Carnegies juridiska status och dess tillstånd att bedriva bank- och värdepappersrörelse oförändrat. Samtliga avtal som Carnegie ingått fortsätter att gälla oförändrade.
- Detta är en trygg och säker lösning för Carnegies samtliga motparter och intressenter. På sikt kommer vi att sälja verksamheten vidare till en ny, stabil ägare som också har ett långsiktigt perspektiv. Under tiden fortsätter verksamheten inom Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen som vanligt med ett starkt ägarstöd i ryggen, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren.
Kontaktpersoner för kunder och motparter:
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, 08 613 46 52
Peter Norman, ordförande Carnegie Investment Bank, 070 716 53 89
Kontaktperson för media:
Marja Lång, informationschef Riksgälden, 08 613 46 54