Extra emissioner av statsskuldväxlar

Pressmeddelande 18 september 2008

Riksgälden har efter samråd med Riksbanken beslutat vidta vissa åtgärder för att motverka den brist på statsskuldväxlar som uppstått till följd av oron på finansmarknaderna.
 
Riksgälden kommer att emittera stora volymer korta statsskuldväxlar i ett antal extra auktioner utöver de redan annonserade.
 
Den första auktionen blir på 25 miljarder kronor och äger rum fredag den 19 september kl. 11.00. Nästa auktion blir på tisdag den 23 september, även den på 25 miljarder kronor. Villkoren för auktionerna annonseras på Reuters PMRC kl. 16.20 dagen innan.
 
Ytterligare auktioner planeras. Tidpunkterna för dessa kommer att meddelas senare. Vår bedömning är att den sammantagna emitterade volymen kommer att uppgå till maximalt 150 miljarder kronor.
 
Vi upphör omedelbart med marknadsstöd i form av repor i statsskuldväxlar med undantag av den repofinansiering återförsäljarna kan behöva för att fullfölja redan gjorda åtaganden.
 
De medel vi får in vid auktioner kommer framför allt att placeras i omvända repor i säkerställda bostadspapper. Löptiden för dessa repor kommer att kunna bli längre än de korta löptider vi normalt gör. Åtgärderna kommer på så sätt även att stödja bostadsobligationsmarknaden.
 
Frågor besvaras av:

Bo Lundgren, tel: 08-613 46 51
Thomas Olofsson, tel: 08-613 47 82
 
Riksgälden anordnar en pressträff i dag kl. 16.00 i våra lokaler på Norrlandsgatan 15.