Mer, bättre och enklare på riksgalden.se

Pressmeddelande 30 mars 2007

 
Vi får till exempel många frågor om statsskulden från privatpersoner, media men också forskare. Vårt mål har varit att i text och bild på ett enkelt sätt beskriva vår komplicerade verksamhet och roll på finansmarknaden. Nu finns också mer underliggande statistik till dem som vill ha siffror för egna beräkningar.
 
Riksgälden har omkring en halv miljon kunder som köpt premieobligationer och ca 150 000 personer som sparar på konto i Riksgäldsspar. Vi hoppas nu att det ska bli enklare att spara genom www.riksgalden.se Ungefär 5 procent av statsskulden är finansierad direkt av privatpersoner eller mindre företag.
 
Men det är stora placerare som pensionsfonder, företag, utländska banker etc. som finansierar 95 procent av statsskulden. Det gör de genom att köpa de statspapper vi säljer i auktioner. Vi strävar efter att vara så öppna och tydliga som möjligt för att räntemarknaden ska fungerar på bästa möjliga sätt.
 
Riksgälden är också statens internbank och ansvarar för statens betalningssystem. Det betyder att alla myndigheter får de pengar de ska ha, enligt beslut i riksdagen, via våra system. Det är både anslag till deras verksamhet, till exempel polisen, och pengar till pensioner, barnbidrag, sjukersättning o.s.v.
 
Riksgälden är statens finansförvaltning och hanterar tusentals miljarder kronor per år. Vi är en av de största aktörerna på svensk räntemarknad. Läs mer om vår verksamhet, statsskulden och statsfinanserna på www.riksgalden.se
 
För mer information kontakta:
 
Marja Lång, informationschef telefon 08  613 46 54
Anna-Karin Häggström, informatör telefon 08 613 46 59