Dialogruta i och med ökad webbsäkerhet

Pressmeddelande 29 mars 2007

Vår nya webbplats har ökad säkerhet (https). Därför kan du när du besöker oss få upp en dialogruta om säkerhet. Om du väljer att inte se meddelandet igen försvinner dialogrutan.

.