Lägre lånebehov än väntat i mars

Pressmeddelande 10 april 2007

Statens lånebehov i mars var -7,2 miljarder kronor. Det är 7,6 miljarder kronor lägre än i vår senaste prognos.
 
Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var -11,9 miljarder kronor. Det är 7,9 miljarder kronor lägre än väntat. Avvikelsen förklaras i huvudsak av högre skatteinkomster.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 4,8 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor högre än prognos.
 
För tolvmånadersperioden t.o.m. mars uppgick lånebehovet till -48 miljarder kronor (dvs. ett överskott). Statsskulden var 1 208 miljarder kronor i slutet av mars.
 
Utfallet av statens lånebehov för april publiceras den 8 maj 2007, kl. 9.30.
Reviderade årsprognoser för 2007 och 2008 publiceras den 18 juni 2007.
 
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, tfn 08-613 47 53

Tabell med siffror över utfallet

Läs Tabell med siffror över utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror över utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)