Tekniskt problem orsakade felaktiga utbetalningar i nu avslutad sparform

Pressmeddelande 17 mars 2005

Riksgäldskontoret har gjort den sista utbetalningen till kunder som placerat i den nu avslutade sparformen Riksgäldskonto. Dessvärre blev det ett tekniskt fel i samband med utbetalningarna till kunderna.

Kunderna fick flera utbetalningar istället för bara en utbetalning. Riksgäldskontoret uppmärksammade felet igår. Vi skickade då ett brev till berörda kunder med en ursäkt samt ber kunderna att betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet.

Det är ungefär 10 000 kunder som fått för mycket pengar utbetalda under början av denna vecka. Vi kommer snarast, senast inom en vecka, meddela alla kunder i ett nytt brev hur mycket de ska betala tillbaka.

Vi beklagar givetvis det extra besvär som felet orsakar våra kunder.

Många av våra kunder som hade placerat i Riksgäldskonto förde över sina pengar till vår sparform Riksgäldsspar. De är inte berörda av felet. Inom Riksgäldsspar kan kunden placera till rörlig eller fast ränta men också med inflationsskydd, s.k. realränteplacering. Mer information om räntor och villkor finns på www.rgk.se

För mer information kontakta:

Marja Lång, informationschef, tel:08 613 46 54 eller
Ann-Sofi Dalmo, försäljningschef, tel:08 613 45 72