Statslåneräntan

Pressmeddelande 24 november 2005

Riksgäldskontoret har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2005 till 3,26%.