Rättelse: Budgetunderskottet 53,3 miljarder 2004

Pressmeddelande 11 januari 2005

Riksgäldkontoret har upptäckt ett fel i redovisningen och vi måste tyvärr revidera utfallet för statens lånebehov (statsbudgeten) som publicerades igår, den 10 januari. Underskottet i statens budget 2004 var 53,3 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor lägre än den siffra som tidigare publicerats.