Riksgäldskontoret väljer Storåkers McCann AB som reklambyrå

Pressmeddelande 8 juni 2004

Riksgäldskontoret har beslutat att välja Storåkers McCann AB som leverantör i den upphandling av reklambyråtjänster som avslutas idag.

De utmaningar som RGK står inför under de kommande fyra åren kräver ett strategiskt kunnande, något som väl motsvaras av Storåkers. Valet av Storåkers gjordes med följande motivering:

Storåkers tar i sitt arbete hänsyn både till samtliga av RGK:s produkter och RGK som aktör. Storåkers har även, både som leverantör och sett till hela arbetsgruppen, en av de bredast samlade erfarenheterna.

Samarbetet med Storåkers påbörjas den 1 juli 2004.

För mer information:
Christin Dylén Marknadsansvarig Privatmarknad tel: 08-613 47 24